Lindsey K. Boston, MA, USA

Cập nhật: 2017-02-24 17:18:27
Lượt xem: 127

"Xin chào! Tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã nhận được bản chép của bức tranh Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai. Bản chép trông thật tuyệt! Vợ chồng tôi đã thảo luận liệu chúng tôi có nên gửi bức tranh làm quà tặng cho con trai đang sống tại Ha Oai hay không."

"Hi tranhsondauxuatkhau.com, it's just to let you know that your copy of Girl with Pearl Earring has arrived. It looks wonderful! My wife and I were discussing whether we should send the painting as a gift to our son in Hawaii. It was a difficult decision, but we finally decided that we want to keep that beautiful painting for ourselves! Thank you again, and thanks also to your artist." Lindsey K. Boston, MA, USA.

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com! Tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã nhận được bản chép của bức tranh Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai. Bản chép trông thật tuyệt! Vợ chồng tôi đã thảo luận liệu chúng tôi có nên gửi bức tranh làm quà tặng cho con trai đang sống tại Ha Oai hay không. Đó là một quyết định rất khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi muốn giữ lại bức tranh rất đẹp này cho riêng mình. Xin cảm ơn phòng tranh và cảm ơn họa sĩ đã vẽ nó." Ông Lindsey K. TP. Boston, MA, USA.

Bức tranh Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai.

Các bài viết khác