Patricia P., Nottingham, England

Cập nhật: 2020-04-27 03:15:17
Lượt xem: 127

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com! Cảm ơn bạn vì bức tranh. Nó thực sự là tác phẩm của một bậc thầy. Bức tranh trông rất đẹp, thậm chí vượt quá mong đợi của tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tác phẩm nghệ thuật này."

"Dear tranhsondauxuatkhau.com! Thank you for the painting. It s really work of a master. It looks beautiful, even beyond my expectations. Thank you very much for this piece of art." - Patricia P., Nottingham, England.

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com! Cảm ơn bạn vì bức tranh. Nó thực sự là tác phẩm của một bậc thầy. Bức tranh trông rất đẹp, thậm chí vượt quá mong đợi của tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tác phẩm nghệ thuật này." - Cô Patricia P., Nottingham, England.

Mẹ và bé - Klimt

Tác phẩm Mẹ và bé của danh họa Gustav Klimt do phòng tranh thực hiện.

Các bài viết khác