Tranh trìu tượng

Nghệ thuật trừu tượng sử dụng ngôn ngữ trực quan của hình dạng, màu sắc và đường nét để tạo ra một tác phẩm có thể tồn tại với một mức độ độc lập với thế giới thực tại mà chúng ta đang sống. Nghệ thuật phương Tây, từ thời Phục hưng đến giữa thế kỷ 19, đã được củng cố bởi logic của quan điểm và nỗ lực để tái hiện ảo giác về thế giới thực. Nghệ thuật của các nền văn hóa khác ngoài Châu Âu đã trở nên dễ tiếp cận và cho thấy những cách khác để mô tả kinh nghiệm thị giác cho nghệ sĩ. Vào cuối thế kỷ 19 nhiều nghệ sĩ cảm thấy cần phải tạo ra một loại hình nghệ thuật mới bao gồm những thay đổi cơ bản diễn ra trong công nghệ, khoa học và triết học. Các nguồn mà từ đó các nghệ sĩ đã tranh luận về lý thuyết của họ rất đa dạng, và phản ánh các mối bận tâm xã hội và trí tuệ trong tất cả các lĩnh vực văn hoá phương Tây tại thời điểm đó.


 

On White II

On White II

Mã sản phẩm: KAN-08
In Between

In Between

Mã sản phẩm: KAN-07
Complex-Simple

Complex-Simple

Mã sản phẩm: KAN-06
Dominant Curve

Dominant Curve

Mã sản phẩm: KAN-05
Composition IX

Composition IX

Mã sản phẩm: KAN-04
Improvisation 27

Improvisation 27

Mã sản phẩm: KAN-03
Yellow-Red-Blue

Yellow-Red-Blue

Mã sản phẩm: KAN-02
Composition VIII

Composition VIII

Mã sản phẩm: KAN-01
Lên đầu trang
1
Chát với chúng tôi