Gaudin C., Toulouse, France

Cập nhật: 2020-04-27 12:03:14
Lượt xem: 127

"Rất đáng để chờ đợi. Một bức tranh đáng kinh ngạc, nó chỉ đơn giản là tuyệt đẹp. Giao tiếp tuyệt vời và đóng gói rất tốt và an toàn. Không thể hài lòng hơn ! Trải nghiệm tuyệt vời."

"Well worth the wait. An incredible painting which is simply stunning. Excellent communication and packaged very well and safely. Could not be more pleased!! Wonderful experience." - Gaudin C., Toulouse, France.

"Rất đáng để chờ đợi. Một bức tranh đáng kinh ngạc, nó chỉ đơn giản là tuyệt đẹp. Giao tiếp tuyệt vời và đóng gói rất tốt và an toàn. Không thể hài lòng hơn ! Trải nghiệm tuyệt vời." - Ông Gaudin C., Toulouse, France.

Cảnh thu

Bản sao tác phẩm Cảnh thu do phòng tranh thực hiện.

Các bài viết khác