Kate P., Cheltenham, England

Cập nhật: 2017-02-24 17:16:03
Lượt xem: 127

"Xin chào phòng tranh! Chúng tôi rất thích bức tranh vẽ con gái tôi, nó giống tuyệt vời, cảm tưởng như con bé đang ở trong phòng với chúng tôi vậy! Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

"Hi! We love the painting of our daughter, it is a wonderful likeness, almost like she is in the room with us. Thank you very much!" Kate P., Cheltenham, England.

"Xin chào phòng tranh! Chúng tôi rất thích bức tranh vẽ con gái tôi, nó giống tuyệt vời, cảm tưởng như con bé đang ở trong phòng với chúng tôi vậy! Cảm ơn các bạn rất nhiều!" Cô Kate P., TP. Cheltenham, England.Con gái cô Kate và bức tranh chân dung vẽ từ ảnh chụp của cô bé khi mới 8 tuổi.

Các bài viết khác