Chloe M., Melbourne, Australia

Cập nhật: 2017-05-02 11:23:21
Lượt xem: 127

"Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn bạn vì bức tranh rất đẹp này. Tôi thực sự không tin vào mắt mình khi tôi nhìn thấy nó! Tôi sẽ còn đặt mua thêm tranh của các bạn. Chúng tôi đã không nghĩ rằng bản chép tranh của chúng tôi trông đáng kinh ngạc như vậy."

"I just wanted to thank you for the beautiful painting. I actually could not believe my eyes when I saw it. Thanks! I will buy from you again. We did not think our painting would look this amazing. It really is a beautiful painting and we are delighted." - Chloe M., Melbourne, Australia.

"Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn bạn vì bức tranh rất đẹp này. Tôi thực sự không tin vào mắt mình khi tôi nhìn thấy nó! Xin cảm ơn một lần nữa. Tôi sẽ còn đặt mua thêm tranh của các bạn. Chúng tôi đã không nghĩ rằng bản chép tranh của chúng tôi trông đáng kinh ngạc như vậy. Nó thực sự là một bản chép tranh rất đẹp và chúng tôi rất hài lòng!" - Cô Chloe M., TP Melbourne, Úc.

Bức tranh Em bé bế mèo.

Các bài viết khác