Charlotte S., Calgary, AB, Canada

Cập nhật: 2020-02-28 00:52:27
Lượt xem: 127

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com! Cảm ơn bạn về bức tranh. Tôi thực sự quá hài lòng. Bức Mùa gặt của Van Gốc là một trong những tác phẩm yêu thích của tôi. Giờ thì tôi đã có thể có nó trong ngôi nhà của mình. Xin cảm ơn bạn."

"Dear tranhsondauxuatkhau.com! Thank you for the painting. I am more than pleased. Van Gogh's 'The Harvest' is one of my favorite paintings. Now I can have it in my home. Thank you! I want to thank you for another great job. My painting has arrived (Pierre-Auguste Renoir, Spring Bouquet) and it is wonderful. I'm more than pleased." - Charlotte S., Calgary, AB, Canada.

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com! Cảm ơn bạn về bức tranh. Tôi thực sự quá hài lòng. Bức Mùa gặt của Van Gốc là một trong những tác phẩm yêu thích của tôi. Giờ thì tôi đã có thể có nó trong ngôi nhà của mình. Xin cảm ơn bạn. Tôi cũng xin cảm ơn bạn vì một tác phẩm tuyệt vời khác nữa mà tôi vừa mới nhận được, bức tranh Bó hoa Mùa xuân của Renoir. Trông nó cũng rất tuyệt. Tôi rất thích!" - Cô Charlotte S., TP Calgary, Canada.

Mùa gặt

Bản sao tác phẩm Mùa gặt của Van Gốc do Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu thực hiện.

Bó hoa mùa xuân

Bản sao tác phẩm Bó hoa Mùa xuân của Renoir do Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu thực hiện.

Các bài viết khác