Bộ tranh Lễ phục của triều đình An Nam của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân

Cập nhật: 2020-03-03 13:37:23
Lượt xem: 127

Sau khi nghe thông tin về bộ tranh quý này, Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu đã thử tìm hiểu và có thêm một số thông tin về quá trình lưu lạc của bộ tranh cũng như hình ảnh của 17 bức tranh trong tổng số 54 bức tranh của bộ tranh. Những hình ảnh này được chụp với chất lượng tốt, màu sắc trung thực như bản gốc.

Bộ tranh này được bán tại nhà đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Sotheby’s, chi nhánh Hồng Kông, ngày 03/10/2011 với giá 87.305 USD.

Dưới đây là những hình ảnh về một phần của bộ tranh này:

Bộ tranh lễ phục triều Nguyễn

Những trang đầu của cuốn album

Bộ tranh lễ phục triều Nguyễn

Bìa cuốn album ghi rõ tên họa sĩ Nguyễn Văn Nhân, Huế 1902

Vua Thành Thái tại lễ tế đàn Nam Giao

Vua Thành Thái tại lễ tế đàn Nam Giao

Hoàng hậu và hai tỳ thiếp

Hoàng hậu và hai tỳ thiếp

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Đội tượng binh

Đội tượng binh

Vua Thành Thái ngồi trên ngai vàng tại Điện Thái Hòa

Vua Thành Thái ngồi trên ngai vàng tại Điện Thái Hòa

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Văn công

Văn công

Lễ phục của các vị quan

Lễ phục của các vị quan

Đội nhạc hoàng gia

Đội nhạc hoàng gia

TranhSonDauXuatKhau.Com

Các bài viết khác