Quá trình vẽ tranh Mặt trời chiếu sáng rừng thông

Cập nhật: 2020-05-11 12:13:46
Lượt xem: 127

  

Quá trình vẽ tranh Mặt trời chiếu sáng rừng thông của danh họa Ivan Shishkin

Tại phòng tranh sơn dầu xuất khẩu, tất cả các bức tranh đều được vẽ theo phương pháp vẽ tranh sơn dầu truyền thống nhiều lớp. Các họa sĩ cố gắng bám sát bản gốc tối đa về chi tiết, màu sắc và bút pháp. Mỗi bức tranh đều trải qua các bước vẽ phác các hình khối chính, vẽ lót các mảng mầu, lên chi tiết sơ bộ, lên chi tiết kỹ, hoàn thiện tác phẩm và rà soát lần cuối để đảm bảo rằng bản chép bám sát tối đa bản gốc về chi tiết, màu sắc và bút pháp.

Mặt trời chiếu sáng rừng thông - Danh họa Ivan Shishkin

Mặt trời chiếu sáng rừng thông 1 Mặt trời chiếu sáng rừng thông 2

Mặt trời chiếu sáng rừng thông 3 Mặt trời chiếu sáng rừng thông 4

Mặt trời chiếu sáng rừng thông 5 Mặt trời chiếu sáng rừng thông 6


Tranh do Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu thực hiện.

So sánh bức tranh chép lại này với bản gốc để đánh giá chất lượng chép của Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu.

Các bài viết khác