Quá trình vẽ tranh Buổi sáng trong rừng thông

Cập nhật: 2020-04-30 06:04:12
Lượt xem: 127

  

Quá trình vẽ tranh Buổi sáng trong rừng thông của danh họa Ivan Shishkin

Tại phòng tranh sơn dầu xuất khẩu, tất cả các bức tranh đều được vẽ theo phương pháp vẽ tranh sơn dầu truyền thống nhiều lớp. Các họa sĩ cố gắng bám sát bản gốc tối đa về chi tiết, màu sắc và bút pháp. Mỗi bức tranh đều trải qua các bước vẽ phác các hình khối chính, vẽ lót các mảng mầu, lên chi tiết sơ bộ, lên chi tiết kỹ, hoàn thiện tác phẩm và rà soát lần cuối để đảm bảo rằng bản chép bám sát tối đa bản gốc về chi tiết, màu sắc và bút pháp.

Buổi sáng trong rừng thông - Danh họa Ivan Shishkin

Tác phẩm này có độ phức tạp cao nhất trong thể loại tranh phong cảnh, đòi hỏi thời gian vẽ lâu hơn rất nhiều lần so với các bức tranh phong cảnh khác. Dưới đây là ảnh chụp quá trình vẽ tranh.

1. Vẽ lót các mảng màu chính trên toàn bộ bức tranh

Buổi sáng trong rừng thông 1

2. Lên chi tiết từng khu vực

Buổi sáng trong rừng thông 2

3. Lên chi tiết toàn bộ bức tranh

Buổi sáng trong rừng thông 3

4. Chỉnh sửa hoàn thiện tác phẩm

Buổi sáng trong rừng thông 4

5. Sản phẩm đã hoàn thiện và đóng khung

Buổi sáng trong rừng thông 5

6. Sản phẩm treo tại nhà khách hàng

Buổi sáng trong rừng thông 6

Tranh do Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu thực hiện.

So sánh bức tranh chép lại này với bản gốc để đánh giá chất lượng chép của Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu.

Các bài viết khác