A Wheatfield, with Cypresses - GOG-08

Họa sỹ: 
Mã sản phẩm: 
Kích thước:
Danh mục:  
Vincent Van Gogh
GOG-08
73 cm × 93 cm
Vincent Van Gogh

 

Bạn có thể đặt bức tranh này theo kích thước mong muốn. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Giờ mở cửa: 8.30 - 21.00
Ngày làm việc: Thứ 2 - Chủ Nhật

Địa chỉ: Nhà HH2 - Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Hà Nội

  • Mô tả sản phẩm
  • Video
  • Tác phẩm A Wheatfield, with Cypresses (Cánh đồng lúa mỳ với cây trắc bá) của danh họa Van Gốc.

    Vào tháng 5/1993 tác phẩm này đã được bán với giá 57 triệu USD thông qua Steven Mazoh.

Sản phẩm cùng chuyên mục

Sản phẩm đã xem