Claude Monet

French, Impressionist, 1840-1926

 Page 1 of 1   


MON-01 The Walk, Woman with a Parasol
Giá: Liên hệMON-02 Garden at Sainte-Adresse
Giá: Liên hệ

MON-03 The La Rue Bavolle at Honfleur
Giá: Liên hệ

MON-04 The Beach at Sainte-Adresse
Giá: Liên hệ
 
MON-05 The Customs House, Morning Effect
Giá: Liên hệ
 
MON-06 Woman in a Garden
Giá: Liên hệ
 
MON-07 The Bridge at Argenteuil
Giá: Liên hệ
 
MON-08 Quai du Louvre
Giá: Liên hệ

 Page 1 of 1   

 

Oscar-Claude Monet (1840-1926) là một trong những người sáng lập trường phái hội họa ấn tượng và là người thực hành nhất quán và có ảnh hưởng nhất về triết lý của trường phái thể hiện quan điểm của mình đối với thiên nhiên, đặc biệt khi áp dụng cho tranh phong cảnh. Thuật ngữ "Ấn tượng" xuất phát từ tiêu đề của bức tranh "Ấn tượng, mặt trời mọc" của ông, được trưng bày vào năm 1874 tại cuộc triển lãm độc lập đầu tiên do Monet và các cộng sự của ông tổ chức để thay thế cho Salon de Paris.

Tham vọng của Monet về việc vẽ lại cảnh quan vùng nông thôn Pháp đã khiến ông phải áp dụng một phương pháp vẽ tranh cùng một cảnh nhiều lần để nắm bắt sự thay đổi của ánh sáng và sự chuyển đổi của các mùa. Từ năm 1883 Monet sống ở Giverny, nơi ông mua nhà và tài sản, và bắt đầu dự án vẽ tranh phong cảnh lớn bao gồm các ao hoa súng sau này trở thành chủ thể trong các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Vào năm 1899, ông bắt đầu vẽ tranh về hoa súng, ban đầu là những cảnh đứng với một cây cầu Nhật Bản ở trung tâm, và sau đó là hàng loạt các bức tranh hoa súng khổ lớn đã chiếm hết thời gian của ông liên tục trong 20 năm tiếp theo trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Oscar-Claude Monet (1840–1926) was a founder of French Impressionist painting, and the most consistent and prolific practitioner of the movement's philosophy of expressing one's perceptions before nature, especially as applied to plein-air landscape painting. The term "Impressionism" is derived from the title of his painting Impression, soleil levant (Impression, Sunrise), which was exhibited in 1874 in the first of the independent exhibitions mounted by Monet and his associates as an alternative to the Salon de Paris.

Monet's ambition of documenting the French countryside led him to adopt a method of painting the same scene many times in order to capture the changing of light and the passing of the seasons. From 1883 Monet lived in Giverny, where he purchased a house and property, and began a vast landscaping project which included lily ponds that would become the subjects of his best-known works. In 1899 he began painting the water lilies, first in vertical views with a Japanese bridge as a central feature, and later in the series of large-scale paintings that was to occupy him continuously for the next 20 years of his life.