Wassily Kandinsky

Russian, Expressionist, 1866-1944

 Page 1 of 1   


KAN-01 Composition VIII
Giá: Liên hệ


KAN-02 Yellow-Red-Blue
Giá: Liên hệ

KAN-03 Improvisation 27
Giá: Liên hệ

KAN-04 Composition IX
Giá: Liên hệ
 
KAN-05 Dominant Curve
Giá: Liên hệ
 
KAN-06 Complex-Simple
Giá: Liên hệ
 
KAN-07 In Between
Giá: Liên hệ
 
KAN-08 On White II
Giá: Liên hệ

 Page 1 of 1   

 

Wassily Wassilyevich Kandinsky (1866-1944) là một họa sĩ có ảnh hưởng của Nga và là nhà lý luận nghệ thuật. Ông được cho là họa sĩ đã vẽ một trong những tác phẩm hội họa trừu tượng đầu tiên. Sinh ra ở Mátxcơva, Kandinsky đã trải qua thời thơ ấu ở Odessa, tốt nghiệp trường nghệ thuật Grekov Odessa. Ông theo học tại Đại học Moscow, học luật và kinh tế. Thành công trong nghề nghiệp của mình, ông được phong chức giáo sư tại trường Đại học Dorpat. Kandinsky bắt đầu nghiên cứu vẽ tranh (vẽ, phác hoạ và giải phẫu) vào năm 30 tuổi.

Năm 1896 Kandinsky định cư ở Munich, lúc đầu học tại trường tư thục của Anton Ažbe và sau đó là Học viện Mỹ thuật. Ông trở lại Mátxcơva năm 1914, sau Thế chiến thứ I. Kandinsky không đồng tình với các lý thuyết chính thức về nghệ thuật ở Moscow, và quay trở lại Đức năm 1921. Ở đó, ông giảng dạy tại trường nghệ thuật và kiến trúc Bauhaus từ năm 1922 cho đến khi Đức Quốc Xã đã đóng cửa nó vào năm 1933. Sau đó ông chuyển tới Pháp, nơi ông sống suốt đời, trở thành công dân Pháp năm 1939 và sáng tác một số tác phẩm nổi bật nhất của ông.

Wassily Wassilyevich Kandinsky (1866–1944) was an influential Russian painter and art theorist. He is credited with painting one of the first purely abstract works. Born in Moscow, Kandinsky spent his childhood in Odessa, where graduated at Grekov Odessa Art school. He enrolled at the University of Moscow, studying law and economics. Successful in his profession - he was offered a professorship (chair of Roman Law) at the University of Dorpat. Kandinsky began painting studies (life-drawing, sketching and anatomy) at the age of 30.

In 1896 Kandinsky settled in Munich, studying first at Anton Ažbe's private school and then at the Academy of Fine Arts. He returned to Moscow in 1914, after the outbreak of World War I. Kandinsky was unsympathetic to the official theories on art in Moscow, and returned to Germany in 1921. There, he taught at the Bauhaus school of art and architecture from 1922 until the Nazis closed it in 1933. He then moved to France, where he lived for the rest of his life, becoming a French citizen in 1939 and producing some of his most prominent art.

Kandinsky's creation of abstract work followed a long period of development and maturation of intense thought based on his artistic experiences. He called this devotion to inner beauty, fervor of spirit, and spiritual desire inner necessity; it was a central aspect of his art.